Magisk Teambuilding

Teambuilding er som oftest kendetegnet ved sjovt samvær, udfordringer og samarbejde. Disse aspekter indgår selvfølgelig også i Magisk Teambuilding….så hvori ligger forskellen? I Magisk Teambuilding lægges der i samarbejdet vægt på værdien i at man som afsender forstår hvad det er modtageren oplever, at man forstår værdien i at gøre / håndtere en ting / en situation korrekt, men meget vigtigt opdager, at der ikke nødvendigvis kun er EEN rigtig vej til resultatet. På denne måde er der mulighed for at opdage hvordan forskellige kompetencer kan blive til styrker alt efter situation. Der gives mulighed for at erfare hvorledes forskellighed i tilgang og kompetencer kan udnyttes optimalt. Med andre ord; deltagerne vil opdage og erfare hvordan hver enkelt person griber opgaverne an. Nogle bliver kreative, andre går slavisk igang, atter andre har helt nye tilgange, og alt efter opgavens indhold vil de enkelte metoders styrker og svagheder skinne igennem. Deltagerne vil blive erfaringer ift deres “medspillere” rigere. De vil opdage læringsstile og færdigheder, der måske ikke før har været i fokus ved lige præcis den medspiller / kollega. Ofte oplever man, at hidtil usete ressourcer kommer i spil og dermed frem i lyset. Dette er mange gange en gave ift. fremtidens hverdag, hvor disse ressourcer vil kunne udnyttes langt mere hensigtsmæssigt til glæde og gavn for alle parter. Sikkert er det, at der undervejs i processen vil ske magiske ting på flere fronter.

En eftermiddag og aften i Magisk Teambuildings tegn kunne se ud som følger:
Deltagerne deles op i grupper, der hver skal fremvise to trick eller flere under den middag, som eftermiddagen sluttes af med. Efter middagen kommer Tryllekunstnerne rundt og underholder, tryller med og for jer samt viser deres færdigheder. Afslutningsvis kan man lave en fest, der ikke kan andet end at blive magisk
Jeg/vi er selvfølgelig modtagelig ift. hvilke ønsker I måtte ha’.