Hvorfor en Trylle emneuge

Hvorfor en Trylle emneuge? Trylleri er ikke et fag man umiddelbart forbinder med skole, ikke desto mindre er der rigtig meget læring at hente i at trylle. En stor del af den læring, eleverne vil få med sig fra en sådan emneuge, er af praktisk karakter. Læring som i bogstavligste forstand leges ind. Eleverne vil eksempelvis opdage, at det ikke altid er det sværeste, der giver dem størst udbytte. Emneugen skal afsluttes med en forestilling / en fremvisning af tricks, som de selv vælger. Valg som træffes udefra hver enkelt elevs ønsker, læringsstil og kompetencer. Processen fra valg af trick til opførelse indeholder mange del-elementer; måske skal der tegnes, sættes ord på, bygges og vælges musik, men helt sikkert er det, at der skal planlægges, gennemtænkes og øves. Øvningen kommer til at foregå i grupper, hvor eleverne skal give og modtage feedback. De vil opdage, at der er mange forskellige måder at lære og fremlægge på, og at der ikke nødvendigvis kun er EEN “rigtig” måde at gøre / angribe tingene på. Eleverne kommer til at være henholdsvis afsender og modtager og vil herigennem opnå en forståelse for hvilke virkemidler, der egner sig bedst til det ene eller det andet alt efter hensigt. Feedbacken kommer til bl.a. at bestå i at forklare, hvad det er, man oplever uden at komme med eventuelle løsninger. I beslutter selvfølgelig eventuelt i samråd med eleverne, hvem der skal have fornøjelsen af at overvære resultatet af en sjov, magisk og anderledes uge.